Functies

Eén totaaloplossing voor kindplanning, personeelsplanning en oudercommunicatie. Door de modulaire opzet kies je zelf welke onderdelen je gebruikt. 

De verschillende modules verbinden de groepen, de ouders en het kantoor met elkaar waardoor je werk een stuk makkelijker wordt. Jij doet waar jij het allerbeste in bent, KindPlanner zorgt voor de rest.

Kindplanner functies - planning kinderopvang, oudercommunicatie & administratie

KindPlanner Office

Met KindPlanner Office heb je volledige controle over je organisatie, of je nu 1 of 100 locaties hebt. Vanuit deze module beheer je alle processen – van inschrijving en planning tot contractbeheer en facturatie kinderopvang. KindPlanner Office kan voor iedere rol binnen jouw organisatie worden ingericht. 

Kindplanner Office Module - volledige controle over kinderopvangregistraties, planning & facturatie

Voordelen

KindPlanner helpt je om slim te plannen, rekening houdend met bijvoorbeeld het aantal medewerkers en de wachtlijst. Zodra een kind gepland kan worden maakt KindPlanner de overeenkomst en kan de ouder deze digitaal ondertekenen. De overige processen zoals facturatie en salarisadministratie voor de kinderopvang, maar ook de communicatie naar de groepen zijn gekoppeld.

Workflows helpen je in je werk

Taken worden slim geautomatiseerd terwijl je altijd de volledige controle behoudt

Naadloze integratie met de andere modules

KindPlanner Office vormt één geheel met het inschrijfformulier, de OuderApp en GroepsApp zodat iedereen altijd over de meest recente informatie beschikt.

KindPlanner Planbord

Het planbord geeft op een overzichtelijke manier de bezetting op ieder moment in de tijd weer. Zodat je efficiënt nieuwe aanmeldingen kunt plannen of op de wachtlijst kunt zetten, maar ook direct ziet waar een mogelijke verstoring zich voordoet.

Planbord op kinderopvangplatform maakt efficiënt registratiebeheer mogelijk

Voordelen

Het planbord geeft je inzicht in de bezetting op ieder moment in de tijd en geeft daarnaast advies. Het is erg eenvoudig om meerdere planningen voor een kind te maken of achteraf nog wijzigingen door te voeren. Uiteraard beslis je altijd zelf wat je doet!

Geautomatiseerde kindplanning

In één oogopslag zie je de bezetting en waar nog plek is. KindPlanner helpt je de juiste beslissing te nemen.

Eenvoudig contractbeheer kinderopvang

Vanuit het planbord maak je direct overeenkomsten aan die vervolgens automatisch aan de ouders ter ondertekening worden aangeboden.

GroepsApp

Met de GroepsApp krijgen de PM-ers alle benodigde informatie over de kinderen en ouders, kunnen ze snel de aanwezigheid registreren en eenvoudig communiceren met ouders.

GroupApp op Kindplanner-software voor kinderopvangorganisaties

Voordelen

De groepsapp zorgt er voor dat de medewerker weet wat er speelt: ziekmeldingen, ruildagen of incidentele opvang. Ook zien zij eventuele medische bijzonderheden, verjaardagen en nieuwe en vertrekkende kinderen. Dit alles uiteraard in een uitstekend beveiligde omgeving.

Directe communicatie

In één app alle communicatie zowel met de ouders als collega’s

Minder mutaties

Lijstjes, telefoontjes en onduidelijkheid behoren tot het verleden. Dit leidt tot minder fouten en minder administratie. De medewerkers kunnen hierdoor meer tijd aan de kinderen besteden.

Ouderportaal

Ouders hebben toegang tot alle informatie rondom hun kinderen en kunnen eenvoudig wijzigingen doorgeven. Snelle en directe communicatie wordt hierdoor heel eenvoudig. Het ouderportaal is beschikbaar voor ieder device met internet zoals PC of Apple computer en de OuderApp is specifiek voor mobiel (iOS/Android).

Gebruiksvriendelijk Ouderportaal & mobiele applicatie voor kinderopvang

Voordelen

De ouder heeft alle informatie rondom de opvang van zijn kind op één plek. Nooit meer zoeken naar die ene leuke foto of die factuur van 2 maanden geleden.

Directe communicatie

Berichten, ruilverzoeken en aanvragen voor extra opvang komen altijd op de juiste plek terecht.

Overzicht

Alle facturen en jaaropgaven op één plek. Net als de foto’s, berichten, filmpjes en verslagen.

Gebruiksvriendelijke App voor Ouders

De OuderApp is beschikbaar voor Android en iOS. Deze biedt een aantal voordelen ten opzichte van het Ouderportaal en is kosteloos beschikbaar voor alle KindPlanner klanten.

Kindplanner ParentApp voor kinderopvang - beschikbaar voor ios & android

Voordelen

De OuderApp maakt het nog gemakkelijker om contact met de ouders te onderhouden.

Pushberichten

Je wordt meteen geinformeerd als er een berichtje is

Huisstijl

De OuderApp kan helemaal in jullie huisstijl worden gemaakt.

Personeelsplanning

Bij kinderopvangorganisaties bestaat een groot deel van de kosten uit personeelskosten, vaak wel 70%-75%. Het beheersen van deze kosten is essentieel. KindPlanner Personeel – personeelsplanning software voor kinderdagverblijven, geeft realtime inzicht in de bezetting van alle locaties en groepen en laat zien waar op basis van de beroepskindratio actie nodig is.

 

SDB Planning

Vraag gestuurd roosteren en plannen
Door te plannen en begroten vanuit de opvangvraag in plaats vanuit de beschikbare capaciteit krijg je een werkbaar en kostenefficiënt dienstenpatroon. Matching tussen medewerkers en benodigde diensten kan op verschillende manieren ingevuld worden. Automatisch, handmatig of door zelfregie. In elk geval kan rekening worden gehouden met urensaldo’s, vaardigheden en kwalificaties en eventuele voorkeuren van medewerkers. Medewerkers kunnen hun eigen en het teamrooster zien, zelf voorkeuren aangeven, inschrijven op openstaande diensten, diensten ruilen en verlof aanvragen. Door het actuele overzicht weet het hele team altijd waar het aan toe is. Zo krijgen medewerkers een grotere rol in het planningsproces en meer regie over hun werk-privé balans. SDB Planning is volledig geïntegreerd met SDB HR en SDB Salaris

Gebruiksgemak voor de medewerker met de mobiele app
Medewerkers hebben snel, eenvoudig en realtime toegang tot hun rooster. Alle relevante roosterzaken kunnen in de app geregeld worden. Dit bespaart veel tijd en kosten. Tijd die aan de kinderen kan worden besteed. De medewerkers app is makkelijk in gebruik. We werken met een ‘Single Sign On’ en het berichtenverkeer is optimaal vormgegeven, waardoor medewerkers alleen relevante berichten ontvangen.

Alle rooster verstoringen centraal beheerd
Het goed verlopen van een rooster is afhankelijk van medewerkers. Door ziekte bijvoorbeeld kunnen roosterverstoringen ontstaan. Met het onderdeel Flexplan kun je deze met één klik eenvoudig ondervangen. Met een innovatieve matchboom zoekt het systeem naar een geschikte vervanger, op basis van criteria die je zelf kunt instellen, zelfs over locaties heen. Zo kunnen we het managen en matchen van een centrale, organisatie brede inzetbare flexpool optimaal automatiseren.

Personeelsplanning kinderopvang eenvoudiger gemaakt op Kindplanner-platform

Voordelen

Door de actieve koppeling tussen kindplanning en personeelsplanning kun je superefficiënt plannen. Er is er direct inzicht in ingezette uren, verlof en ziekteverzuim. Je kunt hier wekelijks of zelfs dagelijks op bijsturen.

Tijdsbesparing

Complete roosters worden aangemaakt op basis van arbeidscontract en de actuele kindplanning.

Medewerkersportaal

Medewerkers kunnen online mutaties indienen, zoals verlof, ruilen en vakantie.

Activiteiten

Plan je eenmalige of serie van activiteiten vooruit. Kinderen kiezen dagelijks activiteiten met hun eigen sleutelhanger op de zuilen en beheren hun profiel. Ouders volgen het aanbod en keuze op het ouderportaal. 

Plan boeiende activiteiten op Kindplanner - software voor kinderdagverblijven

Voordelen

Alle activiteiten+ van jouw locatie in 1 super overzichtelijke centrale omgeving! Flexibel in te delen in handige rubrieken. Eenmalige activiteiten of series/workshop, gekoppeld aan het ontwikkelgebied, icoon, foto’s, kleur en omschrijving. Overzichtelijk te filteren op bijvoorbeeld groepsgrootte, activiteitengebied en start- en einddatum.

Planning

Eenvoudig activiteiten+  plannen met 1 klik op de dag waarop je de activiteit wilt starten of bewerken. 

Deelname

Kinderen nemen deel aan de gekozen activiteiten+ en creëren foto-albums die gedeeld worden op het ouderportaal en activitheek.

Vervoer

VERVOERSPLANNING: ALTIJD UP-TO-DATE, SNEL EN DUIDELIJK

Op basis van real-time informatie wordt inzicht gegeven in welke kinderen waar moeten worden opgehaald of weggebracht. Dit maakt het plannen van kinderopvangvervoer eenvoudig, waarbij vervoermiddelen, medewerkers en kinderen optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Aanvraag voor vervoersplanning voor kinderopvang - snel en gecoördineerd

Voordelen

De vervoersplanning kan nogal tijdrovend zijn, zeker als er veel geruild wordt of er een medewerker ziek is. De module Vervoer houdt alle wijzigingen in de gaten waardoor een eenvoudig proces wordt en er nooit meer onduidelijkheid op het schoolplein is!

Geautomatiseerde vervoersoplossing

Weg met de Excelletjes en telefoontjes!

Bespaar tijd en voorkom onduidelijkheid

Weet wie waar moet worden opgehaald